logo

HABERLER

ATB İKTİSADİ İŞLETMESİ A.Ş.,

ATB İktisadi İşletmesi A.Ş., Ankara Ticaret Borsası iştiraki olup 11.07.2008 tarihinde KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ortak olarak her türlü inşaat yapı işi ve işletmek ve kiralama yapmak amacıyla kurulmuştur.

Kurucu ortaklar; A ve B grubu hissedarlar olmak üzere Ankara Ticaret Borsası, Kobi GSYO A.Ş., Şahin KAYA, İsmail BAYRAK, Kemal COŞGUN olmak üzere 5 (beş) kişiden oluşmakta sermayesi ise 12.000.000-TL.’si nakit olarak taahhüt edilmiş, 48.000.000-TL.’si ise Ankara Ticaret Borsasının Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Macun Mahallesi, 43312 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın sermaye olarak konulması yoluyla toplam 60.000.000-TL. idi. Yönetim Kurulu üyeliğine 3 (üç) yıl süre ile A Grubu Hissedarlardan; Faik YAVUZ, Yavuz YILDIZ ile B Grubu Hissedarlardan İlhan PARSEKER, Denetim Kurulu üyeliğine Mahmut KUTLUCAN ve Serhat ŞİRİN seçilmişlerdir.

Şirketin sermayesi; Kobi GSYO A.Ş. ile ortak olarak yapılacak yatırımdan vazgeçilmesi ve KOBİ A.Ş.’nin şirket ortaklığından çıkması üzerine 16.06.2010 tarihli Genel Kurul kararı ile 11.999.999-TL. azaltılarak, 48.000.001-TL.’ye indirilmiştir. (Ankara Asliye 5.Tic.Mah. 2010/302 es./2010/271 Karar-19 Temmuz 2010 tescil tarihi) Şirket ana sözleşmesi yeni duruma göre tadil edilmiştir. Yeni ortaklar; Ankara Ticaret Borsası (47.999,997,00 hisse adedi), Şemsettin AKTUĞLU (1,00-TL. hisse adedi), Şahin KAYA (1,00-TL. hisse adedi), Kemal COŞGUN (1,00-TL. hisse adedi), Yavuz YILDIZ (1,00-TL. hisse adedi) olarak tescil edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeliğine; Faik YAVUZ, Yavuz YILDIZ, Şemsettin AKTUĞLU seçilmişlerdir.(16.06.2010 tarihinden 3 yıl süreyle)

Şirket 20 Ekim 2011 tarihinde, yine Ankara Ticaret Borsası’nın iştiraki olan ATB Hububat ve Bakliyat Depoculuğu San. Ve Tic. A.Ş. ile birleşmiştir.

Yeni TTK.’nın yürürlüğe girmesini müteakip yapılan intibak genel kurulu ile şirketin tek ortaklı olmasına karar verilmiştir. 07.11.2012 tarihi itibariyle şirketin tek ortağı Ankara Ticaret Borsası olup 3 yıl süre ile şirketin yönetim kurulu üyeliğine ve şirketi temsil ve ilzama Faik YAVUZ seçilmiştir. 20.03.2013 tarihi itibariyle mevcut sermaye 27.000.000.000-TL. olup Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Faik YAVUZ yürütmektedir.

Şirket, hâlihazırda Ankara Ticaret Borsası’na ait gayrimenkullerin kiralama iş ve işlemlerini yürütmektedir.

Video Galeri